Quản trị tiền lươngPhần mềm này khi xây dựng, bao gồm các phân hệ sau: quản trị nhân sự, quản trị bảo hiểm xã hội, quản lý chấm công (bằng máy hoặc bằng tay).

Quản trị tiền lương

Tính năngPhổ thôngTiêu chuẩnNâng caoChuyên nghiệp

Hình thức triển khai

Thời gian triển khai

Điều chỉnh theo yêu cầu KH

A. CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Các kiểu tính lương 

1.1 Tên gọi 

1.2 Giải thích 

2. Cách thức cập nhật nhóm lương cho nhân viên 

2.1 Bước 1: định nghĩa Nhóm lương 
2.2 Bước 2: phân danh sách nhân viên vào từng nhóm lương tương ứng 
2.3 Bước 3: Lương cơ bản của một nhân viên 
2.3.1 Nhập mới lương cơ bản 
2.3.2 Xem/Cập nhật lương cơ bản 
2.4 Bước 4: Nhập bảng chấm công 
2.4.1 Cách 1: Import bảng chấm công 
2.4.2 Cách 2: Nhập liệu trực tiếp trên màn hình 
2.5 Định nghĩa Lương bình quân của 1 nhóm lương 
2.6  Nhập bảng thống kê sản lượng của Nhân viên/Nhóm lương 
2.6.1 Khoán theo doanh số bán hàng (I.1) 
2.6.2 Khoán theo tuyến đường (I.2) 
2.6.3 Khoán theo ngày công chuẩn (I.3) 
2.6.4 Khoán theo sản lượng (I.4) 
2.6.5 Khoán theo Sản lượng có định mức (II.1) 
2.6.6 Khoán theo Sản lượng Không có định mức (II.2) 
3. Các định nghĩa 

3.1 Định nghĩa bảng doanh số khoán 
3.2 Định nghĩa bảng Thưởng phạt theo doanh số so với mức khoán doanh số 
3.3 Định nghĩa bảng lương bình quân theo sản lượng đạt hàng tháng
4. Khả năng mở rộng

- Vận hành độc lập hoặc chung với các phần mềm khác: Quản trị nhân sự, bảo hiểm xã hội, quản lý chấm công


Từ khóa

Sản phẩm Tin tức Bảng giá Liên hệ phần mềm thủy sản quản lý theo dõi hợp đồng thủy sản thiết kế Web thủy sản quản lý vùng nuôi quản lý nhân sự tiền lương trong ngành thủy sản quản lý kho hàng thong ke lai lo nganh thuy san

Phần Mềm Thủy Sản

gioi-thieu Phần mềm thủy sản, quản lý theo dõi hợp đồng thủy sản, thiết kế Web thủy sản, quản lý vùng nuôi, quản lý nhân sự tiền lương trong ngành thủy sản, quản lý kho hàng, thong ke lai lo nganh thuy san

Liên hệ

163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM, Việt Nam
0908295858
1900561581
lienhe@phanmemthuysan.com
https://www.facebook.com/phanmemthuysan
Englishen
loadding... Loadding...
X